Menu

0071 – 呢 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《呢》的笔顺动画写字动画演示

《呢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我正忙着呢
 • 我正忙著呢
 • Wǒ zhèng máng zhene
 • Ủa châng máng chợ nợ
 • Tôi đang bận
 • I’m busy

Ví dụ 2:

 • 为什么不呢?
 • 為什麼不呢?
 • Wèishénme bùne?
 • Tại sao lại không chứ?
 • tại sao không?
 • why not?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

  +  82  =  86