Menu

0591 – 周末 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《周》的笔顺动画写字动画演示

《周》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《末》的笔顺动画写字动画演示

《末》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他周末远足
 • Phồn – 他週末遠足
 • Pinyin – Tā zhōumò yuǎnzú
 • Bồi – Tha châu mua doẻn chú
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đi bộ vào cuối tuần
 • Dịch tiếng Anh – At the weekends he goes hiking.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这周末,云开雾散了
 • Phồn – 這週末,雲開霧散了
 • Pinyin – Zhè zhōumò, yún kāi wù sànle
 • Bồi – Chưa châu mua, duýn khai u san lợ
 • Dịch tiếng Việt – Những đám mây hờ hững ngày cuối tuần.
 • Dịch tiếng Anh – The clouds let loose this weekend.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

2  +  8  =