Menu

0068 – 哪 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《哪》的笔顺动画写字动画演示

《哪》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 哪是我的包裹?
 • 哪是我的包裹?
 • Nǎ shì wǒ de bāoguǒ?
 • nả sư ủa tợ bao của?
 • Đó là bưu kiện của tôi?
 • Which is my parcel?

Ví dụ 2:

 • 你要哪一种?
 • 你要哪一種?
 • Nǐ yào nǎ yīzhǒng?
 • nỉ dao nả i chung?
 • Bạn muốn loại nào?
 • What sort do you want?


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

4  +  2  =