Menu

0160 – 唱歌 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《唱》的笔顺动画写字动画演示

《唱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《歌》的笔顺动画写字动画演示

《歌》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她唱歌很好听
 • 她唱歌很好聽
 • Tā chànggē hěn hǎotīng
 • Tha chang cưa hấn hảo thinh
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy hát rất hay
 • Dịch tiếng Anh – She sang melodiously

Ví dụ 2:

 • 他们随着音乐唱歌跳舞
 • 他們隨著音樂唱歌跳舞
 • Tāmen suízhe yīnyuè chànggētiàowǔ.
 • Tha mân suấy chợ inh duê chang cưa theo ủ
 • Dịch tiếng Việt – Họ đang hát và nhảy theo điệu nhạc.
 • Dịch tiếng Anh – They are singing and dancing to the music.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

  +  89  =  93