Menu

0301 – 啊 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《啊》的笔顺动画写字动画演示

《啊》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

  • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
  • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
  • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
  • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
  • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
  • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

  • 他说啊说啊
  • 他說啊說啊
  • Tā shuō a shuō a
  • Tha sua a sua a
  • anh ấy nói suốt
  • he talked and talked

Ví dụ 2:

  • 那里咋样啊?
  • 那裡咋樣啊?
  • Nàlǐ zǎ yàng a?
  • Na lỉ chả dang a?
  • Mọi thứ ở đó thế nào?
  • How are things going there?


Các chữ Hán đồng âm

  • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

8  +  2  =