Menu

0597 – 嘴 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《嘴》的笔顺动画写字动画演示

《嘴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她撅起嘴
 • Phồn – 她撅起嘴
 • Pinyin – Tā juē qǐ zuǐ
 • Bồi – Tha chuê chí chuẩy
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy bĩu môi
 • Dịch tiếng Anh – Her lips puckered.

Ví dụ 2:

 • Giản – 孩子嘴真刁
 • Phồn – 孩子嘴真刁
 • Pinyin – Háizi zuǐ zhēn diāo
 • Bồi – Hái chự chuẩy chân teo
 • Dịch tiếng Việt – Trẻ con rất kén ăn
 • Dịch tiếng Anh – The child is a really fussy eater.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

2  +  2  =