Menu

0102 – 四 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《四》的笔顺动画写字动画演示

《四》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 今天星期四
 • 今天星期四
 • Jīntiān xīngqísì
 • chin then xinh qi sư
 • Hôm nay là thứ năm.
 • Today is Thursday.

Ví dụ 2:

 • 他星期四休息
 • 他星期四休息
 • Tā xīngqísì xiūxí
 • ta xinh chi sư xiêu xí
 • Anh ấy nghỉ vào thứ năm
 • Thursday is his day off.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 四


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

78  +    =  86