Menu

0388 – 国家 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 学习发达国家的经验
 • Phồn – 學習發達國家的經驗
 • Pinyin – Xuéxí fādá guójiā de jīngyàn
 • Bồi – Xuế xí pha tá cúa cha tợ chinh den
 • Dịch tiếng Việt – học hỏi kinh nghiệm của các nước phát triển
 • Dịch tiếng Anh – learn from the experience of the developed countries

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个国家分裂了
 • Phồn – 這個國家分裂了
 • Pinyin – Zhège guójiā fēnlièle
 • Bồi – chưa cưa cúa cha phân lia lợ
 • Dịch tiếng Việt – Đất nước này đang tan rã
 • Dịch tiếng Anh – The country is disunifying.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

24  +    =  29