Menu

0139 – 在 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《在》的笔顺动画写字动画演示

《在》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他在那儿!
 • 他在那兒!
 • Tā zài nà’er!
 • Bồi – Tha chai na ơ!
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy ở đó!
 • Dịch tiếng Anh – There he is!

Ví dụ 2:

 • 在我哥哥家
 • 在我哥哥家
 • Zài wǒ gēgē jiā
 • Bồi – Chai ủa cưa cưa cha
 • Dịch tiếng Việt – tại nhà anh trai tôi
 • Dịch tiếng Anh – at my brother’s


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

2  +  8  =