Menu

0351 – 地图 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《地》的笔顺动画写字动画演示

《地》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《图》的笔顺动画写字动画演示

《图》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 把地图卷起来
 • Phồn – 把地圖捲起來
 • Pinyin – Bǎ dìtú juǎn qǐlái.
 • Bồi – Bả ti thú choán chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt – Gấp bản đồ tại chỗ gấp nếp
 • Dịch tiếng Anh – Fold the map at the bends.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我需要这座城市的街道地图
 • Phồn – 我需要這座城市的街道地圖
 • Pinyin – Wǒ xūyào zhè zuò chéngshì de jiēdào dìtú
 • Bồi – Ủa xuy dao chưa chua chấng sư tợ chia tao ti thú
 • Dịch tiếng Việt – Tôi cần một bản đồ đường phố của thành phố
 • Dịch tiếng Anh – I need a street plan of the city.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

13  +    =  23