Menu

0349 – 地方 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 没有其他地方
 • Phồn – 沒有其他地方
 • Pinyin – Méiyǒu qítā dìfāng
 • Bồi – Mấy dẩu chí tha ti phang
 • Dịch tiếng Việt – không còn nơi nào khác
 • Dịch tiếng Anh – nowhere else

Ví dụ 2:

 • Giản – 这是…的地方
 • Phồn – 這是…的地方
 • Pinyin – Zhè shì…de dìfāng
 • Bồi – Chưa sư … tợ ti phang
 • Dịch tiếng Việt – nơi này là địa phương của …
 • Dịch tiếng Anh –  this is where…


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

82  +    =  90