Menu

0150 – 坐 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 在…坐下来
 • 在…坐下來
 • Zài…zuò xiàlái
 • Bồi – chai … chua xa lái
 • Dịch tiếng Việt –  ngồi xuống đâu
 • Dịch tiếng Anh – on … sit down

Ví dụ 2:

 • 坐早班火车
 • 坐早班火車
 • Zuò zǎo bān huǒchē
 • Bồi – chua chảo ban hủa chưa
 • Dịch tiếng Việt – ngồi (đi) tàu sớm
 • Dịch tiếng Anh – to take the early train


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK6

 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 坐


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 坐


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

67  +    =  75