Menu

0052 – 块 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 

《块》的笔顺动画写字动画演示

《块》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Đơn vị tiền tệ (đồng), lát, miếng, khối, cái, …


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 把奶酪切成块
 • 把奶酪切成塊
 • Bǎ nǎilào qiēchéng kuài.
 • Bá nải lào chia chấng khuai
 • Cắt phô mai thành khối.
 • Cut the cheese into cubes.

Ví dụ 2:

 • 有人想要块蛋糕吗?
 • 有人想要塊蛋糕嗎?
 • Yǒu rén xiǎng yào kuài dàngāo ma?
 • dẩu rấn xẻng dao khoai dan cao ma?
 • Có ai muốn một cái bánh không?
 • does anyone want a cake?


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

  +  49  =  55