Menu

0025 – 多少 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Updating
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 多少
 • 這多少錢?
 • Zhè duōshǎo qián ?
 • Chưa tua sảo chén
 • Cài này có giá bao nhiêu
 • How much does it cost?

Ví dụ 2:

 • 经历许多挫折多少有些变化 
 • 經歷了許多挫折後,他多少有些變化
 • Jīnglìle xǔduō cuòzhé hòu,tā duōshǎoyǒuxiē biànhuà.
 • Chinh li lợ xuỷ tua chua chứa hâu, tha tâu sáo dẩu xia ben hoa.
 • Sau tất cả những thất bại, anh ấy đã thay đổi phần nào.
 • After all the setbackshe’s somewhat changed.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

62  +    =  68