Menu

0024 – 多 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: ĐA
 • Phát âm bồi: tua
 • Pinyin: Duō
 • Phồn thể:
 • Nghĩa tiếng Anh: many, much
 • Nghĩa tiếng Việt: đa, nhiều


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她喝多了
 • 她喝多了
 • Tā hē duōle
 • Tha khưa tua lợ
 • Cô ấy uống nhiều rồi
 • She drank too much.

Ví dụ 2:

 • 多种族社会
 • 多種族社會
 • Duō zhǒngzú shèhuì
 • Tua chủng chú sưa huây
 • một xã hội đa chủng tộc
 • a multi-racial society


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

44  +    =  45