Menu

0745 – 够 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《够》的笔顺动画写字动画演示

《够》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 5个够吗?
 • Phồn – 5個夠嗎?
 • Pinyin – 5 Gè gòu ma?
 • Bồi – Ủ cừa cùa ma?
 • Dịch tiếng Việt – 5 đủ không?
 • Dịch tiếng Anh – will 5 be enough?

Ví dụ 2:

 • Giản – 您的够了吗?
 • Phồn – 您的夠了嗎?
 • Pinyin – Nín de gòule ma?
 • Bồi – Nín tơ cùa lơ ma?
 • Dịch tiếng Việt – Ngài có đủ không ?
 • Dịch tiếng Anh – Did you have enough?


Các chữ Hán đồng âm

 • 冓: inner rooms of palace; ten billions;
 • 垢: dirt; disgrace;
 • 姤: copulate; good;
 • 媾: to marry; to copulate;
 • 彀: enough;
 • 搆: implicate; reach to;
 • 构: to construct; to form; to make up; to compose; literary composition; paper mulberry (Broussonetia papyrifera);
 • 觏: complete; meet unexpectedly; see;
 • 诟: sense of shame; to abuse;
 • 购: to buy; to purchase;
 • 遘: meet unexpectedly;
 • 雊: crowing of pheasant;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

  +  70  =  78