Menu

0147 – 字 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《字》的笔顺动画写字动画演示

《字》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 把字写清楚
 • 把字寫清楚
 • Bǎ zì xiě qīngchǔ
 • Bồi – Bả chư xiê chinh chủ
 • Dịch tiếng Việt – Viết rõ ràng từng từ
 • Dịch tiếng Anh – Write the word clearly

Ví dụ 2:

 • 在某物上盖印/ 字
 • 在某物上蓋印/ 字
 • Zài mǒu wù shàng gài yìn/ zì
 • Bồi – Chai mẩu u sang cai in / chư
 • Dịch tiếng Việt – đóng dấu / từ lên một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to stamp a mark/ word on something


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

  +  87  =  88