Menu

0187 – 孩子 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《孩》的笔顺动画写字动画演示

《孩》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 激动的孩子
 • 激動的孩子
 • Jīdòng de háizi
 • Chi tung tợ hái chự
 • Dịch tiếng Việt – đứa trẻ hiếu động
 • Dịch tiếng Anh – excited child

Ví dụ 2:

 • 这孩子晚熟
 • 這孩子晚熟
 • Zhè háizi wǎnshú
 • Chưa hái chự oản sú
 • Dịch tiếng Việt – Đứa trẻ này phát triển chậm
 • Dịch tiếng Anh – This child is a late developer


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

43  +    =  48