Menu

0305 – 安静 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她非常安静
 • 她非常安靜
 • Tā fēicháng ānjìng.
 • Tha phây cháng an chinh
 • Cô ấy cực kỳ yên lặng
 • She was as quiet as a mouse.

Ví dụ 2:

 • 请大家安静一下
 • 請大家安靜一下
 • Qǐng dàjiā ānjìng yíxià.
 • Chỉnh ta cha an chinh í xa
 • Mời cả nhà yên lặng một chút ạ
 • Everyone quiet, please.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

  +  61  =  68