Menu

0174 – 对 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《对》的笔顺动画写字动画演示

《对》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 对…的渴望
 • 對…的渴望
 • Duì…de kěwàng
 • Tuây … tợ khửa wang
 • Dịch tiếng Việt – khao khát …
 • Dịch tiếng Anh – a thirst for…

Ví dụ 2:

 • 对…是必要的
 • 對…是必要的
 • Duì…shì bìyào de
 • Tuây … sư bi dao tợ
 • Dịch tiếng Việt – đối với … là tất yếu
 • Dịch tiếng Anh – fundamental to


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

  +  32  =  39