Menu

0266 – 小时 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《小》的笔顺动画写字动画演示

《小》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《时》的笔顺动画写字动画演示

《时》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 连续几个小时
 • 連續幾個小時
 • Liánxù jǐ gè xiǎoshí
 • Lén xu chỉ cưa xẻo sứ
 • liên tục nhiều giờ
 • for hours on end

Ví dụ 2:

 • 每小时100公里
 • 每小時100公里
 • Měi xiǎoshí 100 gōnglǐ
 • Mấy xẻo sứ i bảo cung lỉ
 • 100 km một giờ
 • 100 km an hour


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

10  +    =  14