Menu

0200 – 就 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 一看见就…
 • 一看見就…
 • Yī kànjiàn jiù…
 • Bồi – í khan chen chiêu
 • Dịch tiếng Việt – trong tầm nhìn
 • Dịch tiếng Anh – on sight

Ví dụ 2:

 • 我很快就来
 • 我很快就來
 • Wǒ hěn kuài jiù lái
 • Bồi – úa hẩn khoai chiêu lái
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sẽ không sao đâu
 • Dịch tiếng Anh – I won’t be long


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

2  +  6  =