Menu

1208 – 岸 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 船被冲上了岸
 • Phồn – 船被沖上了岸
 • Pinyin – Chuán bèi chōng shàngle àn
 • Bồi – Choán pây chung sang lơ an
 • Dịch tiếng Việt – Con tàu đã bị dạt vào bờ
 • Dịch tiếng Anh – A boat was washed up on the shore.

Ví dụ 2:

 • Giản – 一个椰子被冲上了岸
 • Phồn – 一個椰子被沖上了岸
 • Pinyin – Yīgè yēzi bèi chōng shàngle àn
 • Bồi – I cưa dê chư pây sang lơ an
 • Dịch tiếng Việt – Một trái dừa đã bị dạt vào bờ
 • Dịch tiếng Anh – A coconut was washed up on to the shore.


Các chữ Hán đồng âm

 • 按: to press; to push; to leave aside or shelve; to control; to restrain; to keep one’s hand on; to check or refer to; according to; in the light of; (of an editor or author) to make a comment;
 • 暗: to close (a door); to eclipse; muddled; stupid; ignorant; variant of 暗[an4];
 • 案: (legal) case; incident; record; file; table;
 • 犴: jail;
 • 胺: amine; Taiwan pr. [an1];
 • 豻: jail;
 • 黯: deep black; dark; dull (color);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

4  +  5  =