Menu

0330 – 差 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《差》的笔顺动画写字动画演示

《差》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 还差十分钟六点
 • Phồn – 還差十分鐘六點
 • Pinyin – Hái chà shí fēnzhōng liù diǎn
 • Bồi – Hái cha sứ phân chung liêu tẻn
 • Dịch tiếng Việt – 6 giờ kém mười
 • Dịch tiếng Anh – It’s ten minutes of six.

Ví dụ 2:

 • Giản – 有史以来最好/ 最差的电影
 • Phồn – 有史以來最好/ 最差的電影
 • Pinyin – Yǒushǐ yǐlái zuì hǎo/ zuì chà de diànyǐng
 • Bồi – Dấu lỉ ỉ lái chuây hảo / chuây cha tợ ten ỉnh
 • Dịch tiếng Việt – bộ phim hay nhất / dở nhất mọi thời đại
 • Dịch tiếng Anh – the best/ worst film of all time


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

  +  22  =  29