Menu

0279 – 已经 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《已》的笔顺动画写字动画演示

《已》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《经》的笔顺动画写字动画演示

《经》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 那已经过时了
 • 那已經過時了
 • Nà yǐjīng guòshíliǎo
 • Na ỉ chinh cua sứ lẻo
 • Việc đó đã qua rồi
 • that’s old hat now

Ví dụ 2:

 • 他已经去上班了
 • 他已經去上班了
 • Tā yǐjīng qù shàngbānle
 • Tha ỉ chinh chuy sang ban lợ
 • anh ấy đã đi làm
 • he’s gone off to work


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

  +  34  =  37