Menu

0263 – 希望 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《希》的笔顺动画写字动画演示

《希》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《望》的笔顺动画写字动画演示

《望》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 希望你不介意
 • 希望你不介意
 • Xīwàng nǐ bù jièyì
 • Xi oang nỉ bu chiê i
 • Hy vọng bạn không phiền
 • I hope you don’t mind

Ví dụ 2:

 • 我们没有希望了
 • 我們沒有希望了
 • Wǒmen méiyǒu xīwàngle
 • Ủa mân mấy dẩu xi oang lợ
 • Chúng ta không có hy vọng đâu
 • We are gone geese.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

3  +  7  =