Menu

0736 – 干 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《干》的笔顺动画写字动画演示

《干》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 墨迹干了
 • Phồn – 墨跡乾了
 • Pinyin – Mòjī gànle
 • Bồi – Mùa chi can lơ
 • Dịch tiếng Việt – Mực đã khô.
 • Dịch tiếng Anh – The ink has dried.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她会好好干的
 • Phồn – 她會好好乾的
 • Pinyin – Tā huì hǎohǎo gàn de
 • Bồi – Tha huây háo hảo cản tơ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy sẽ làm tốt
 • Dịch tiếng Anh – She’s going to it.


Các chữ Hán đồng âm

 • 倝: dawn (archaic);
 • 幹: dry
 • 旰: sunset; evening;
 • 榦: tree trunk;
 • 淦: name of a river;
 • 绀: violet or purple;
 • 赣: abbr. for Jiangxi Province 江西省[Jiang1 xi1 Sheng3]; Gan River in Jiangxi Province 江西省[Jiang1 xi1 Sheng3];
 • 骭: shinbone;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 干


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

9  +  1  =