Menu

0565 – 应该 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他应该做的
 • Phồn – 他應該做的
 • Pinyin – Tā yīnggāi zuò de
 • Bồi – Tha inh cai chua tợ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy nên làm
 • Dịch tiếng Anh – he is supposed to do it

Ví dụ 2:

 • Giản – 应该获得某事
 • Phồn – 應該獲得某事
 • Pinyin – Yīnggāi huòdé mǒu shì
 • Bồi – Inh cai hua tứa mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – Xứng đáng
 • Dịch tiếng Anh – to deserve to do something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

5  +  5  =