Menu

0918 – 弄 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我把钥匙弄丢了
 • Phồn – 我把鑰匙弄丟了
 • Pinyin – Wǒ bǎ yàoshi nòng diūle
 • Bồi – Ủa pả dào sư nùng tiêu lơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi bị mất chìa khóa
 • Dịch tiếng Anh – I lost my keys.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他弄了个大笑话
 • Phồn – 他弄了個大笑話
 • Pinyin – Tā nòngle gè dà xiàohuà
 • Bồi – Tha nùng lơ cừa ta xeo hoa
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy làm một trò đùa lớn
 • Dịch tiếng Anh – He dropped a clanger.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

8  +  2  =