Menu

0577 – 张 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《张》的笔顺动画写字动画演示

《张》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他的嘴微张着
 • Phồn – 他的嘴微張著
 • Pinyin – Tā de zuǐ wēi zhāngzhe
 • Bồi – tha tợ chuẩy uây chang chơ
 • Dịch tiếng Việt – Miệng anh hơi hé mở.
 • Dịch tiếng Anh – His mouth slightly opened.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她想订张往返机票
 • Phồn – 她想訂張往返機票
 • Pinyin – Tā xiǎng dìng zhāng wǎngfǎn jīpiào
 • Bồi – tha xẻng tinh chang oáng phản chi beo
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy muốn đặt vé khứ hồi
 • Dịch tiếng Anh – She would like to book a round trip ticket.


Các chữ Hán đồng âm

 • 嫜: husband’s father;
 • 彰: clear; conspicuous; manifest;
 • 暲: bright; to rise (of sun);
 • 樟: camphor; Cinnamonum camphara;
 • 漳: Zhang river in Fujian;
 • 獐: river deer; roebuck;
 • 璋: ancient stone ornament;
 • 章: chapter; section; clause; movement (of symphony); seal; badge; regulation; order;
 • 粻: food; white cooked rice;
 • 蟑: cockroach;
 • 鄣: place name;
 • 鱆: octopus;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

  +  79  =  80