Menu

0566 – 影响 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《影》的笔顺动画写字动画演示

《影》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《响》的笔顺动画写字动画演示

《响》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 扩大经济影响
 • Phồn – 擴大經濟影響
 • Pinyin – Kuòdà jīngjì yǐngxiǎng
 • Bồi – Khua ta chinh chi inh xẻng
 • Dịch tiếng Việt – Mở rộng ảnh hưởng kinh tế
 • Dịch tiếng Anh – extend economic influence

Ví dụ 2:

 • Giản – 他受到了负面影响
 • Phồn – 他受到了負面影響
 • Pinyin – Tā shòudàole fùmiàn yǐngxiǎng
 • Bồi – Tha sâu tao lợ phu men ính xẻnh
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy chịu ảnh hưởng tiêu cực.
 • Dịch tiếng Anh – He was negatively affected.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

6  +  4  =