Menu

0259 – 往 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《往》的笔顺动画写字动画演示

《往》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我们继续往下读
 • 我們繼續往下讀
 • Wǒmen jìxù wǎng xià dú
 • Ủa mân chi xuy oảng xa tú
 • Dịch tiếng Việt – Chúng ta tiếp tục đọc nhé
 • Dịch tiếng Anh – Let’s read on.

Ví dụ 2:

 • 他刚去往机场
 • 他剛去往機場
 • Tā gāng qù wǎng jīchǎng.
 • Tha cang chuy oảng chi chảng
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy vừa rời khỏi sân bay
 • Dịch tiếng Anh – He left for the airport just this minute.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

59  +    =  63