Menu

0040 – 很 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《很》的笔顺动画写字动画演示

《很》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 和某人跳舞
 • 和某人跳舞
 • Hé mǒurén tiàowǔ
 • hứa mẩu rấn theo ủ
 • nhảy với ai đó
 • to dance with somebody

Ví dụ 2:

 • 和某物结合
 • 和某物結合
 • Hé mǒuwù jiéhé
 •  hứa mẩu u chía hứa
 • hợp nhất với một cái gì đó
 • to merge with something


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ 爱 theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

  +  59  =  68