Menu

0210 – 快乐 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《快》的笔顺动画写字动画演示

《快》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《乐》的笔顺动画写字动画演示

《乐》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 祝你生日快乐!
 • 祝你生日快樂!
 • Zhù nǐ shēngrì kuàilè!
 • Chu nỉ sâng rư khoai lưa!
 • Dịch tiếng Việt – Chúc mừng sinh nhật bạn!
 • Dịch tiếng Anh – Happy birthday!

Ví dụ 2:

 • 我祝你生日快乐
 • 我祝你生日快樂
 • Wǒ zhù nǐ shēngrì kuàilè
 • Ủa chu nỉ sâng rư khoai lưa!
 • Dịch tiếng Việt – Tôi chúc bạn sinh nhật vui vẻ
 • Dịch tiếng Anh – May I wish you very many happy returns on your birthday.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

5  +  2  =