Menu

0209 – 快 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 嘿,快来!
 • 嘿,快來!
 • ēi, kuài lái!
 • Ây, khoai lái!
 • Dịch tiếng Việt – Này, đến nhanh lên!
 • Dịch tiếng Anh – Hey, come quickly!

Ví dụ 2:

 • 就快结束了
 • 就快結束了
 • Jiù kuài jiéshùle
 • Chiêu khoai chía su lợ!
 • Dịch tiếng Việt – Sắp hết rồi
 • Dịch tiếng Anh – The end draws nigh.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

  +  61  =  71