Menu

0861 – 恐怕 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《恐》的笔顺动画写字动画演示

《恐》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《怕》的笔顺动画写字动画演示

《怕》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 恐怕是/ 不是的- Nghe ví dụ
 • Phồn – 恐怕是/ 不是的
 • Pinyin – Kǒngpà shì/ bùshì de
 • Bồi – Khủng pa sừ/ pù sừ tơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sợ quá/  không
 • Dịch tiếng Anh – I’m afraid so/ not

Ví dụ 2:

 • Giản – 火车恐怕要晚点了- Nghe ví dụ
 • Phồn – 火車恐怕要晚點了
 • Pinyin – Huǒchē kǒngpà yào wǎndiǎnle
 • Bồi – Hủa chưa khủng pà dào oản tiển lơ
 • Dịch tiếng Việt – Chuyến tàu có thể sẽ bị trễ
 • Dịch tiếng Anh – The train will probably be late.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

8  +    =  18