Menu

0373 – 感冒 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我感冒了
 • Phồn – 我感冒了
 • Pinyin – Wǒ gǎnmàole
 • Bồi – Úa cản mao lợ!
 • Dịch tiếng Việt – Tôi bị cảm lạnh.
 • Dịch tiếng Anh – I caught a cold.

Ví dụ 2:

 • Giản – 医生怀疑他得了感冒
 • Phồn – 醫生懷疑他得了感冒
 • Pinyin – Yīshēng huáiyí tā déle gǎnmào
 • Bồi – I sâng hoái i tha tứa lợ cản mao
 • Dịch tiếng Việt – Bác sĩ nghi ngờ anh bị cảm.
 • Dịch tiếng Anh – The doctor suspected that he had a cold.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

3  +  7  =