Menu

0730 – 感动 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他很容易被感动
 • Phồn – 他很容易被感動
 • Pinyin – Tā hěn róngyì bèi gǎndòng
 • Bồi – Tha hẩn rúng pầy cản tung
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy di chuyển dễ dàng
 • Dịch tiếng Anh – He’s very easily moved.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你的同情让我非常感动
 • Phồn – 你的同情讓我非常感動
 • Pinyin – Nǐ de tóngqíng ràng wǒ fēicháng gǎndòng
 • Bồi – Nỉ tơ thúng chính ràng ủa phây cháng cản tùng
 • Dịch tiếng Việt – Sự cảm thông của bạn làm tôi cảm động
 • Dịch tiếng Anh – Your sympathy moved me very much.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

78  +    =  85