Menu

0247 – 手机 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《手》的笔顺动画写字动画演示

《手》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《机》的笔顺动画写字动画演示

《机》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我没有手机
 • 我沒有手機
 • Wǒ méiyǒu shǒujī
 • Bồi – Uả mấy dẩu sẩu chi
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không có điện thoại di động.
 • Dịch tiếng Anh – I don’t have a mobile phone.

Ví dụ 2:

 • 新一代手机诞生了
 • 新一代手機誕生了
 • Xīn yīdài shǒujī dànshēngle
 • Bồi – Xin i tao sẩu chi tan sâng lợ
 • Dịch tiếng Việt – Một thế hệ điện thoại di động mới đã ra đời.
 • Dịch tiếng Anh – A new generation of mobile phones was born.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

35  +    =  45