Menu

0669 – 打折 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 在打折出售
 • Phồn – 在打折出售
 • Pinyin – Zài dǎzhé chūshòu
 • Bồi – Chai tả chúa chu sẩu
 • Dịch tiếng Việt – giảm giá
 • Dịch tiếng Anh – at a discount

Ví dụ 2:

 • Giản – 玻璃滑门的嵌板现在在打折
 • Phồn – 玻璃滑門的嵌板現在在打折
 • Pinyin – Bōlí huá mén de qiàn bǎn xiànzài zài dǎzhé
 • Bồi – Pua lí hóa mấn tơ chiên pản xiên chai chai tả chứa
 • Dịch tiếng Việt – Các tấm cửa kính trượt được bán ngay bây giờ.
 • Dịch tiếng Anh – The sliding glass door panels are on sale now.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

  +  64  =  69