Menu

0292 – 找 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《找》的笔顺动画写字动画演示

《找》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我找不到
 • 我找不到
 • Wǒ zhǎo bù dào
 • Úa chảo bú tao
 • Tôi không thể tìm thấy nó.
 • I can’t find it.

Ví dụ 2:

 • 我要找她不难
 • 我要找她不難
 • Wǒ yào zhǎo tā bù nán
 • Ủa dao chảo tha bu nán
 • Tôi không khó tìm ra cô ấy
 • I had no problem finding her


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 找


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

6  +  4  =