Menu

0466 – 拿 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《拿》的笔顺动画写字动画演示

《拿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他拿了季军
 • Phồn – 他拿了季軍
 • Pinyin – Tā nále jìjūn
 • Bồi – Tha ná lợ chi chuân
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy chiếm vị trí thứ ba
 • Dịch tiếng Anh – He got third prize.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你自己拿主意吧
 • Phồn – 你自己拿主意吧
 • Pinyin – Nǐ zìjǐ ná zhǔyì ba
 • Bồi – Nỉ chư chỉ ná chủ i ba
 • Dịch tiếng Việt – Bạn tự quyết định nhé
 • Dịch tiếng Anh – You make up your own mind.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

  +  26  =  31