Menu

0368 – 放心 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 有他掌舵我们放心
 • Phồn – 有他掌舵我們放心
 • Pinyin – Yǒu tā zhǎngduò wǒmen fàngxīn
 • Bồi – Dẩu tha chảng tua ủa mân phang xin
 • Dịch tiếng Việt – Miễn là anh ấy cầm lái, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm
 • Dịch tiếng Anh – As long as he’s at the helm, we feel at ease.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我会回来,请放心
 • Phồn – 我會回來,請放心
 • Pinyin – Wǒ huì huílái, qǐng fàngxīn
 • Bồi – Ủa huây huấy lái, chỉnh phang xin
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sẽ quay lại, bạn có thể yên tâm!
 • Dịch tiếng Anh – I’ll be back , you can depend on it!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

  +  73  =  80