Menu

0367 – 放 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《放》的笔顺动画写字动画演示

《放》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 放尊重些!
 • Phồn – 放尊重些!
 • Pinyin – Fàng zūnzhòng xiē!
 • Bồi – Phang chuân chung xiê!
 • Dịch tiếng Việt – Hãy tỏ ra tôn trọng!
 • Dịch tiếng Anh – Behave yourself!

Ví dụ 2:

 • Giản – 就把它放在那边
 • Phồn – 就把它放在那邊
 • Pinyin – Jiù bǎ tā fàng zài nà biān
 • Bồi – Chiêu bả tha phang chai na ben
 • Dịch tiếng Việt – đặt nó vào / xuống đó
 • Dịch tiếng Anh – put it in/ down there


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

9  +  1  =