Menu

0532 – 文化 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《文》的笔顺动画写字动画演示

《文》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《化》的笔顺动画写字动画演示

《化》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 中国文化一直吸引着我
 • Phồn – 中國文化一直吸引著我
 • Pinyin – Zhōngguó wénhuà yīzhí xīyǐnzhe wǒ
 • Bồi – Chung cúa uấn hao i chứ xi ỉn chợ ủa
 • Dịch tiếng Việt – Văn hóa Trung Quốc luôn thu hút tôi
 • Dịch tiếng Anh – Chinese culture has always interested me.

Ví dụ 2:

 • Giản – 糅合东西方文化
 • Phồn – 糅合東西方文化
 • Pinyin – Róuhé dōngxī fāng wénhuà
 • Bồi – Rấu hứa tung xi phang uấn hoa
 • Dịch tiếng Việt – hoà trộn văn hoá Đông Tây
 • Dịch tiếng Anh – blend Eastern and Western cultures


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

  +  31  =  41