Menu

0366 – 方便 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《方》的笔顺动画写字动画演示

《方》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《便》的笔顺动画写字动画演示

《便》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 为方便起见
 • Phồn – 為方便起見
 • Pinyin – Wèi fāngbiàn qǐjiàn
 • Bồi – Uây phang ben chỉ chen
 • Dịch tiếng Việt – tất cả vì sự thuận tiện
 • Dịch tiếng Anh – for the sake of convenience

Ví dụ 2:

 • Giản – 你什么时间方便?
 • Phồn – 你什麼時間方便?
 • Pinyin – Nǐ shénme shíjiān fāngbiàn?
 • Bồi – Nỉ sấn mơ sứ chen phang ben?
 • Dịch tiếng Việt – Lúc nào thì tiện cho bạn?
 • Dịch tiếng Anh – When is a good time for you?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

9  +  1  =