Menu

0713 – 方向 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《方》的笔顺动画写字动画演示

《方》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《向》的笔顺动画写字动画演示

《向》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 哪个方向是东?
 • Phồn – 哪個方向是東?
 • Pinyin – Nǎge fāngxiàng shì dōng?
 • Bồi – Nả cưa phang xeng sừ tung?
 • Dịch tiếng Việt – Đường nào đi về hướng đông?
 • Dịch tiếng Anh – Which way’s east?

Ví dụ 2:

 • Giản – 他改变了方向和观点
 • Phồn – 他改變了方向和觀點
 • Pinyin – Tā gǎibiànle fāngxiàng hé guāndiǎn
 • Bồi – Tha caair piên lơ phang xeng hứa quan tiển
 • Dịch tiếng Việt – Anh đổi hướng và quan điểm.
 • Dịch tiếng Anh – He has come about and changed views.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.