Menu

0711 – 方法 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 独特的方法
 • Phồn – 獨特的方法
 • Pinyin – Dútè de fāng
 • Bồi – Tú từa tơ phang
 • Dịch tiếng Việt – Cách tiếp cận độc đáo
 • Dịch tiếng Anh – a personal touch

Ví dụ 2:

 • Giản – 找到解决的方法
 • Phồn – 找到解決的方法
 • Pinyin – Zhǎodào jiějué de fāngfǎ
 • Bồi – Chảo tào chỉa chuế tơ phang phả
 • Dịch tiếng Việt – Tìm một giải pháp
 • Dịch tiếng Anh – to navigate (a path) through something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

83  +    =  91