Menu

0228 – 旁边 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 紧急制动器在变速器的旁边
 • 緊急制動器在變速器的旁邊
 • Jǐnjí zhìdòngqì zài biànsùqì de pángbiān
 • Chỉn chứ chư tung chi chai ben su chi tợ páng ben
 • Dịch tiếng Việt – Phanh khẩn cấp được đặt bên cạnh cần số.
 • Dịch tiếng Anh – The emergency brake is located next the the gearshift.

Ví dụ 2:

 • 请在每个名字旁边打勾
 • 請在每個名字旁邊打勾
 • Qǐng zài měigè míngzì pángbiān dǎgōu.
 • Chỉnh chai mẩy cưa mính chự pháng ben tả câu
 • Dịch tiếng Việt – Vui lòng đánh dấu bên cạnh mỗi tên.
 • Dịch tiếng Anh – Please make a tick next to each name.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

3  +  5  =