Menu

0216 – 旅游 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《旅》的笔顺动画写字动画演示

《旅》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《游》的笔顺动画写字动画演示

《游》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 去国外旅游
 • 去國外旅遊
 • Qù guówài lǚyóu
 • Chuy cúa oai luỷ dấu
 • Dịch tiếng Việt – đi du lịch nước ngoài
 • Dịch tiếng Anh – travel abroad

Ví dụ 2:

 • 他悠闲地去旅游了
 • 他悠閒地去旅遊了
 • Tā yōuxián de qù lǚyóule.
 • Tha dâu xén tợ chuy luỷ dấu lợ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đi du lịch rất thảnh thơi
 • Dịch tiếng Anh – He traveled leisurely.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

3  +  6  =